Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Ağustos 2022
Beğen 2

Crimson Winds

Force of anger, mordant senseless wrath
(Öfkenin kuvveti, yakıcı, duyarsız gazap)

Manifold is the terminus of oneself
(Manifold kendi kendinin sonudur)

Invocate ye lord of the left-behinds
(Evet,terk edilmişlerin efendisine yalvar)

Preserve a seat for the weakened minds
(Zayıflatılmış akıllar için bir yer muhafaza et)

Reserving that limpid yet so used
(Şimdi çok kullanılmış olan şu )

Veil of deceiving hostility
(Hilebaz düşmanlığın saydam örtüsünü saklayarak)

Close now is the threshold of insanity
(çılgınlığın eşiği şimdi yakındır)

Neverending force of hatred
(nefretin hiç bitmeyen gücü)

Fear, them darkened spheres
(Kork, onlar kararmış küreler)

Deprecated existence, Manifest of darkness be
(Kınanmış varlık, karanlık oluşun manifestosu)

Manifest for unspeakable actions
(Sözle anlatılamayan eylemler için manifesto )

Fire sermons to condemn those fallen
(Günahkarları ayıplamak için vaazları teşvik et)

Fallen from pride, fallen from the manger
(Gururdan dolayı günahkar, öfkeden dolayı günahkar)

Father, lend to me thy wisdom, Thy wisdom of old
(Baba, bilgileliğini ödünç ver bana , eskiden kalma bilgeliğini)

Now all is clear:
(Şimdi her şey net)

Pierce the side of the neverending blindness
(Ebedi körlüğün böğrünü del)

Then thereby be it stated in the name of the forgotten
(Sonra böylece unutulmuşların adına belirtilsin )
Father of Light, Father of Darkness
(Işığın babası, karanlığın babası)

-I will not implore to no master of thine!
(Olmayan efendine yalvarmayacağım)

Everflaming
(Daima alev alev)

Intemperate malice in the extreme
(Aşırılıktaki şiddetli kötülük)

Forms are twisted, Everfalling
(Şekiller büküldü, durmadan düşen)

Crescent skies, the wait, The calling
(Hilal gökler, bekleyiş, çağırış)

Eyes unseeing, Stars rearrange
(Gözler görmüyor, yıldızlar yeniden düzenler)

Tears of our blood running from the runes
(Runik yazıdan akan kanımızın gözyaşlarını..)

Misgivings fall silent
(Vehimler sessiz çöker)

Excitement stir up the spheres
(Heyecan yerküreyi galeyana getiriyor)

My sweet Norderland
(Benim güzel Norderland’im)

To reap the fields of ignorance and lies
(Cehalet ve yalanların tarlalarını hasat etmek için)

Trails of omission swept away
(İhmalin yolları alıp götürdü)

Never to be found again
(Bir daha asla bulunmayacak)

Release of agony
(Izdırap salınımı)

So Hebulous, yet ominous is the Terminus
(Böyle bulanık, hatta uğursuz son duraktır)

Flames of Hatred burn me
(Nefretin alevleri yakıyor beni)

Firesoul – Hear me, Blinded fool
(Ateşli ruh – Duy beni, Kör aptal)

-Take heed to the forgotten twilight
(Unutulmuş alacakaranlığa ihtimam göster)

Now kneel to the omniscient twilight
(Şimdi her şeyi bilen alacakaranlığa karşı dizlerinin üstüne çök)

Crimson Winds, Ornaments in the dark
(Kan kırmızısı rüzgarlar, karanlıktaki motifler)

The weep of pain, Drowned by tears
(Acının ağlaması, gözyaşlarıyla boğuldu)

Drowned by tears of Northerly blood
(Kuzeydeki kandan gözyaşlarıyla boğuldu)

Runes of force,
(Gücün runik alfabesi)

Fulfillment of a sombre ordeal I know
(Bildiğim kasvetli bir çilenin tamamlanması)

Pierce the side of the neverending blindness
(Ebedi körlüğün böğrünü del)

Then thereby be it stated in the name of the forgotten
(Sonra böylece unutulmuşların adına belirtilsin )

Father of Light, Father of Darkness
(Işığın babası karanlığın babası)

-I will not implore to no master of thine!
(Olmayan efendine yalvarmayacağım)

Everflaming
(Daima alev alev)

Everlasting lust for wisdom and for solitude
(bilgelik için ve yalnızlık için ebedi şehvet)

Coming of dawn, Knowledge in the image of flesh
(Şafağın söküşü, bedenin sureti içindeki bilgi )

Unbridled to the world I wander now
(Şimdi dolaşıp durduğum dünyaya doğru dizginini çıkarmış)

Light cast upon this place of mysteries
(Işık sırların bu mekanını aydınlatır)

Truth hurts for my tongue is venomous
(Hakikatin hasretini çeken dilim zehirlidir)

Unbound yet bound for disbelief
(Bağımsız,hatta inançsızlığa yönelmiş)

Darkness, I grasp your every nerve
(Karanlık, senin her gayretini kavrıyorum)

Everflaming now and forevermore
(Daima alev alev şimdi ve ebediyen)
Çeviren :  Şafak Yalçın

  • 2 Haziran 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 1.463 kez görüntülendi

Dark Tranquillity

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.