Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Şubat 2024
Beğen 12

Mockingbird

I know sometimes things may not always make sense to you right now
Biliyorum şu anda her şey sana mantıklı gelmeyebilir

But hey, what daddy always tell you?
Ama hey, baba sana her zaman ne der?

Straighten up little soldier
Kendini topla küçük asker

Stiffen up that upper lip
Dudaklarını büzme

What you crying about?
Ne diye ağlıyorsun

You got me
Ben yanındayım

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad
Hailie biliyorum anneni özlüyorsun, ve biliyorum babanı da özlüyorsun

When I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had
Gittiğim zaman, ama sana benim asla yaşayamadığım hayatı yaşatmak istiyorum

I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh
Üzgün olduğunu görebiliyorum, gülümsediğinde bile, kahkaha attığında bile

I can see it in your eyes, deep inside you want to cry
Gözlerinden anlayabiliyorum, içinden ağlamak geliyor

Cuz you’re scared, I ain’t there?
Çünkü korkuyorsun, orada değil miyim?

Daddy’s with you in your prayers
Baban dualarında seninle birlikte

No more crying, wipe them tears
Artık ağlamak yok, sil o gözyaşlarını

Daddy’s here, no more nightmares
Baba burda, artık kabus yok

We gon’ pull together through it, we gon’ do it
Birlikte bunu atlatacağız, başaracağız

Laney’s uncle’s crazy, aint he?
Laney’in amcası çılgın değil mi?

Yeah but he loves you girl and you better know it
Evet ama o seni seviyor bunu bilmelisin

We’re all we got in this world
Biz bu dünyada sahip olduğumuz tek şeyiz

When it spins, when it swirls
When it whirls, when it twirls
Girdap gibi, fırıldak gibi, hızla dönerken

Two little beautiful girls
İki küçük güzel kız

Lookin’ puzzled, in a daze
Şaşırmış, afallamış gözüküyor

I know it’s confusing you
Biliyorum bu kafanı karıştırıyor

Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news
Baba hep seyahatte, anne hep haberlerde

I try to keep you sheltered from it but somehow it seems
Seni bundan korumaya çalışıyorum ama bir şekilde

The harder that I try to do that, the more it backfires on me
Bunu yapmaya ne kadar çabalarsam o kadar fazla geri tepiyor

All the things growing up as daddy that he had to see
Babanın görmek zorunda kaldığı şeyleri

Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did
Senin görmeni istemiyorum, ama sen de onun kadar görüyorsun

We did not plan it to be this way, your mother and me
Bu şekilde olmasını planlamadık, annen ve ben

But things have got so bad between us
Ama ilişkimiz çok kötü gitti

I don’t see us ever being together ever again
Bir daha asla bir araya gelebileceğimizi sanmıyorum

Like we used to be when we was teenagers
Gençliğimizde olduğu gibi

But then of course everything always happens for a reason
Ama elbette her şeyin bir sebebi vardır

I guess it was never meant to be
Sanırım asla olmaması gerekiyordu

But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is
Ama bu kontrol edemediğimiz bir şeydi ve kader buna denir

But no more worries, rest your head and go to sleep
Ama telaşlanmana gerek yok, kafanı yastıga koy ve uyu

Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream
Belki bir gün uyanacağız ve bunların hepsi bir rüya olacak

Nakarat:

[ Now hush little baby, don’t you cry
Şşş küçük bebek, sakın ağlama

Everything’s gonna be alright
Her şey yoluna girecek

Stiffen that upper lip up little lady, i told ya
Dudaklarını büzme küçük bayan, sana söyledim

Daddy’s here to hold ya through the night
Baba sana sarılmak için burada, gece boyunca

I know mommy’s not here right now and we don’t know why
Biliyorum anne şu an burda değil ve nedenini bilmiyouruz

We fear how we feel inside
İçimizdeki his bizi korkutuyor

It may seem a little crazy, pretty baby
Bu biraz çılgınca gözükebilir tatlı bebek

But i promise momma’s gon’ be alright
Ama söz veriyorum anne iyi olacak ]

It’s funny
Bu tuhaf

I remember back one year when daddy had no money
Bir senesinde babanın hiç parası olmadığını hatırlıyorum

Mommy wrapped the Christmas presents up
Anne Noel hediyelerini paketlemişti

And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me
Ve onları ağacın altına sıkıştırmıştı ve bazılarını benim aldığımı söylemişti

Cuz daddy couldn’t buy ’em
Çünkü baba onları satın alamamıştı

I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying
O Noel’i hiç unutmayacağım, bütün gece oturup ağlamıştım

Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job
Çünkü baba bir serseri gibi hissetmişti, aslında onun bir işi vardı

But his job was to keep the food on the table for you and mom
Ama onun işi senin ve annen için masaya yemek koymaktı

And at the time every house that we lived in
Ve o zamanlar yaşadığımız bütün evler

Either kept getting broke into and robbed
Ya içine girilerek soyuldu

Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar
Ya da binaya hasar verildi ve annen senin için bir kavanozda para biriktiriyordu

Tryna start a piggy bank for you so you could go to college
Üniversiteye gidebilesin diye bir domuz kumbarası oluşturmaya çalışıyordu

Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it
Neredeyse bin dolar olmuştu ta ki biri onu çalana dek

And I know it hurt so bad it broke your momma’s heart
Ve biliyorum bu o kadar incitti ki annenin kalbi kırıldı

And it seemed like everything was just startin’ to fall apart
Ve her şey darmadağın olmaya başlıyor gibiydi

Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back
Anne ve baba çok tartışıyorlardı, sonunda anne taşındı

On the Chalmers in the flat one bedroom apartment
Chalmers’da tek odalı bir daireye

And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
Ve baba da Novara’da 8 Mile’ın öteki tarafına taşındı

And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre
Ve sonra baba elinde CD’siyle Kaliforniya’ya gitti ve Dr. Dre ile buluştu

And flew you and momma out to see me
Ve beni görmeniz için uçakla sizi getirtti

But daddy had to work, you and momma had to leave me
Ama babanın çalışması gerekiyordu, sen ve annen ayrılmak zorundaydınız

Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it
Sonra babayı T.V.’de görmeye başladın ve anne bundan hoşlanmadı

And you and Laney were too young to understand it
Sen ve Laney bunu anlamak için çok küçüktünüz

Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit
Baba sürekli başka bir yerdeydi ve annen bir alışkanlık edindi

And it all happened too fast for either one of us to grab it
Ve bu ikimizin de engelleyemeyeceği kadar hızlı oldu

I’m just sorry you were there and had to witness it first hand
Orada olup buna birinci elden şahit olduğun için çok üzgünüm

Cuz all I ever wanted to do was just make you proud
Çünkü tek yapmak istediğim seni gururlandırmaktı

Now I’m sittin in this empty house, just reminiscing
Şimdi bu boş evde oturmuş, eski günleri yadediyorum

Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out
Bebeklik fotoğraflarına bakıyorum, beni duygulandırıyor

To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now
İkinizin de ne kadar büyüdüğünü görmek, şimdi neredeyse kardeş gibisiniz

Wow, guess you pretty much are and daddy’s still here
Vay be, sanırım gerçekten öylesiniz ve baba hala burda

Laney I’m talkin’ to you too, daddy’s still here
Laney sana da söylüyorum, baba hala burda

I like the sound of that, yeah
Bu sesi seviyorum, evet

It’s got a ring to it don’t it?
Kulağa hoş geliyor değil mi?

Shh, momma’s only gone for the moment
Şşş, anne sadece şu an için gitti

[ Now hush little baby, don’t you cry
Şşş küçük bebek, sakın ağlama

Everything’s gonna be alright
Her şey yoluna girecek

Stiffen that upper lip up little lady, i told ya
Dudaklarını büzme küçük bayan, sana söyledim

Daddy’s here to hold ya through the night
Baba sana sarılmak için burada, gece boyunca

I know mommy’s not here right now and we don’t know why
Biliyorum anne şu an burda değil ve nedenini bilmiyouruz

We fear how we feel inside
İçimizdeki his bizi korkutuyor

It may seem a little crazy, pretty baby
Bu biraz çılgınca gözükebilir tatlı bebek

But i promise momma’s gon’ be alright
Ama söz veriyorum anne iyi olacak ]

And if you ask me too
Ve eğer istersen

Daddy’s gonna buy you a mockingbird
Baba sana bir alaycı kuş alacak

I’mma give you the world
Sana dünyaları vereceğim

I’mma buy a diamond ring for you
Senin için bir elmas yüzük alacağım

I’mma sing for you
Senin için şarkı söyleyeceğim

I’ll do anything for you to see you smile
Gülümsediğini görmek için her şeyi yapacağım

And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine
Ve eğer o alaycı kuş şarkı söylemez ve o yüzük parlamazsa

I’mma break that birdies neck
Kuşun boynunu kıracağım

I’d go back to the jewler who sold it to ya
Yüzüğü satan kuyumcuya geri gidip

And make him eat every carat don’t fuck with dad (haha)
Her bir karatı ona yedireceğim, babayla dalga geçilmez (haha)

  • 20 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 134.210 kez görüntülendi

Eminem

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.