Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Eylül 2022
Beğen 6

Without Me

[Obie Trice] “Obie Trice, Real Name No Gimmicks…”
[Eminem] Two trailer Park girls go round the outside,
round the outside, round the outside
İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside
İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor
[Kadın sesi] “Ooooohhhhh!”
[Eminem] Guess who’s back, back again Shady’s back, tell a friend
Tahmin et kim, kim geri geldi? Shady geri geldi, bi arkadaşa söyle
Guess who’s back, guess who’s back, guess who’s back, guess who’s back, guess
who’s back, guess who’s back, guess who’s back…
(Nah nah nah nah nah na na nah)
Tahmin et kim geri geldi, tahmin et kim geri geldi,tahmin et kim geri geldi..
(Na na na na na na na na)
I’ve created a monster, cuz nobody wants to see Marshall no more
Bir canavar yarattım, çünkü kimse artık Marshall’ı görmek istemiyor
They want Shady I’m chopped liver
Onlar Shady’yi istiyor, kıyılmış ciğer gibiyim
Well if you want Shady, this is what I’ll give ya
Peki, Shady’yi istiyorsanız size bunu vereceğim
A little bit of weed mixed with some hard liquor
Biraz sert likörle karışık birazcık esrar
Some vodka that’ll jumpstart my heart quicker then a shock
Biraz da votka kalbimi bir şoktan daha çok hoplatır
When I get shocked at the hospital By the Dr. when I’m not co-operating
Hastanede Dr. tarafından şok verilirken yardımcı olmuyorum
When I’m rocking the table while he’s operating (Hey!)
O ameliyat yaparken masasını sallıyorum
You waited this long now stop debating
Bu kadar bekledin şimdi tartışmayı kes
Cuz I’m back, I’m on the rag and ovulating
Çünkü geri döndüm, gazetedeyim ve yumurtluyorum
I know that you got a job Ms. Cheney
Bir işin olduğunu biliyorum Bayan Cheney
But your husbands heart problem is complicating
Ama kocanın kalp porblemleri kafa karıştırıcı
So the FCC won’t let me be Or let me be me so let me see
FCC beni rahat bırakmayacak veya ben olmama izin vermeyecek, bir düşüneyim
They’ve tried to shut me down on MTV But it feels so empty without me
Beni MTV de susturmaya çalıştılar ama o bensiz çok boş görünüyor
So, come on dip, bum on your lips
Hadi dudaklarına k.ç daldır
Fuck that cum on your lips and some on your tits
S.ktir et onu, dudaklarına boşal, biraz da memelerine
And get ready cuz this shit’s about to get heavy
Ve hazırlan çünkü bu b.k ağırlaşmka üzere
I just settled all my lawsuits, “Fuck you Debbie!”
Tüm davalarımı yeni hallettim, ‘S.keyim seni Debbie!’
Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
Little hellions, kids feeling rebellious, embarrased
Küçük afacanlar, çocuklar isyankar hissediyor, utanmışlar
Their parents still listen to Elvis
Ebeveynleri hala Elvis dinliyor
They start feeling like prisoners helpless
Çaresiz mahkumlar gibi hissetmeye başlıyorlar
Til someone comes along on a mission and yells “bitch”
Ta ki biri bir misyonla gelip ‘o.ospu’ diye haykırana kadar
A visioanry, vision of scary
Bir ileri görüşlü, korkunçluğun görüntüsü
Could start a revolution, pollutin’ the air waves a rebel
Bir devrim başlatabilir, hava dalgalarını kirleten bir asi
So just let me revel and bask, In the fact that I got everyone kissing my ass
Bırakın da herkesin kıçımı öptüğü gerçeğiyle eğlenip tadını çıkarayım
And it’s a disaster such a catastrophe For you to see so
damn much of my ass you ask for me?
Ve sanki beni çağırmışsın gibi k.çımı bu kadar çok görmek
senin için bir felaket, öyle bir yıkım ki
Well I am back (da-da-na-na-da-nanana) fix your bent antenna
Geri döndüm (da-da-na-na-da-nanana) çatlak antenini düzelt
Tune it in and then I’m gonna enter in up under your skin like a splinter
Onu ayarla ve sonra derinin altına bir kıymık gibi gireceğim
The center of attention back for the winter
İlginin merkezi, kış için geri döndü
I’m interesting, the best thing since wrestling
Ben ilgi çekiciyim, boğuşmaktan sonraki en iyi şeyim
Infesting in your kids ears and nesting
İstila ediyorum çocuklarınızın kulaklarını ve yuva yapıyorum
(announcer voice) Testing “Attention Please”
(spiker sesi) Deneme ‘Dikkat Lütfen’
Feel the tension
Gerilimi hisset
Soon as someone mentions me here’s my 10 cents my 2 cents is free
Biri benden bahseder etmez işte 10 sentim, 2 sentim bedava
A nuisance, who sent, you sent for me?
Bir baş belası, kim gönderdi? beni mi çağırdın?
Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
A tisk-it a task-it
I go tit for tat with anybody who’s talking this shit that shit
O b.ktan bu b.ktan bahseden herkesle kısasa kısas yaparım
Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked
Chris Kirkpatrick, k..nı tekmeletebilirsin
Worse than them little Limp Bizkit bastards
Onlardan da beteri küçük Limp Bizkit p.çleri
And Moby, you can get stomped by Obie
Ve Moby, dans ettirir seni Obie
You 36 year old bald headed fag blow me
Sen, 36 yaşındaki kel kafalı i.ne uçur beni
You don’t know me, you’re too old let go
Beni tanımazsın, çok yaşlısın bırak artık
It’s over, nobody listens to techno now let’s go
Artık bitti, kimse tekno dinlemiyor hadi gidelim
Just give me the signal I will be there with a whole
list full of new insults I’ve been dope
Sadece işareti ver ve aptal olduğum yeni hakaretlerle dolu bir listeyle orda olurum
Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol
Prince kendini bir sembole dönüştürdüğünden beri bir kalemle beklenti içindeyim
But sometimes the shit just seems, everybody only wants to discuss me
Ama bazen bu b.k öyle görünüyor ki,sanki herkes sadece beni tartışmak istiyor
This must mean I’m disgusting, But its just me I’m just obscene
Bu, ben iğrencim demek olmalı, ama ben böyleyim, sadece müstehcenim
Though I’m not the first king of controversy
Tartışmanın ilk kralı değilim ama
I am the worst thing since Elvis Presley
Elvis Presley’den beri en kötü şeyim
To do Black Music so selfishly And use it to get myself wealthy
Zenci müziğine bencilce yapıyorum, ve onu zengin olmak için kullanıyorum
(Hey) Here’s a concept that works 20 million other white rappers emerge
(Hey) İşte işe yarayan bir düşünce, 20 milyon beyaz repçi ortaya çıkar
But no matter how many fish in the sea It’ll be so empty without me
Ama denizde ne kadar balık olursa olsun, bensiz çok boş görünecektir
Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim
So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin
Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var
Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
“Kids!”
‘Çocuklar!’

  • 20 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 38.919 kez görüntülendi

Eminem

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.