Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Haziran 2022
Beğen 3

Stan

Nakarat: X2
[ My tea’s gone cold, I’m wonderin why i got out of bed at all
Çayım soğudu, yataktan ne diye kalktığımı merak ediyorum
The morning rain clouds up window and i can’t see at all
Sabah yağmuru penceremi bulandırıyor, ve hiçbir şey göremiyorum
And even if i could it’d all be grey with your picture on my wall
Ve görebilseydim bile bu tamamen gri olurdu, duvarımdaki resminle birlikte
It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad…
Bu bana o kadar da kötü, o kadar da kötü olmadığını hatırlatıyor ]
Dear Slim, I wrote you but you still ain’t callin’
Sevgili Slim, sana yazdım ama hala aramıyorsun
I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom
Aşağıda cep numaramı, çağrı cihazı ve ev numaramı bırkatım
I sent two letters back in autumn, you must not have got’em
Sonbaharda 2 mektup daha yolladım, ama onları almamış olmalısın
There probably was a problem at the post office or somethin’
Muhtemelen postanede falan bir problem olmuştur
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot ’em
Bazen adresleri hızlı ve baştan savma yazıyorum
But anyways, fuck it, what’s been up man, how’s your daughter?
Ama neyse, s.ktir et, ne var ne yok adamım? Kızın nasıl?
My girlfriend’s pregnant too, I’m ’bout to be a father
Benim kızarkadaşım da hamile, baba olmak üzereyim
If I have a daughter, guess what I’m-a call her? I’ma name her Bonnie
Eğer bir kızım olursa, bil bakalım ona ne diyeceğim,adını Bonnie koyacağım
I read about your uncle Ronnie too, I’m sorry
Ronnie amcanla ilgili yazıyı okudum, üzgünüm
I had a friend kill himself over some bitch who didn’t want him
Onu istemeyen bi kaltak yüzünden kendini vuran bir arkadaşım vardı
I know you probably hear this everyday, but I’m your biggest fan
Biliyorum, büyük ihtimalle bunu her gün duyuyorsun,ama ben en büyük hayranınım
I even got the underground shit that you did with Scam
Scam’le yaptığın underground b.k bile var bende
I got a room full of your posters and your pictures, man
Posterlerin ve resimlerinle dolu bir odam var adamım
I like the shit you did with Ruckus too, that shit was phat
Ruckus’la yaptığın o b.ku da sevdim, zengin bi parçaydı
Anyways, I hope you get this man
Herneyse, umarım bunu alırsın adamım
Hit me back, just to chat Truly yours, your biggest fan, this is Stan
Bana geri yaz, laklak etmiş oluruz, içtenlikle, en büyük hayranın, Stan
Nakarat X2
Dear Slim, you still ain’t called or wrote, I hope you have the chance
Sevgili Slim, hala ne aradın ne de yazdın, umarım fırsatın olur
I ain’t mad, I just think it’s fucked up you don’t ans
(Ben Türk alfabesini bilmeyecek kadar zavallı bir insanım) fans
Kızgın değilim, sadece bence hayranlarına cevap vermemen b.ktan bir şey
If you didn’t want to talk to me outside the concert you didn’t have to
Eğer konserden sonra benimle konuşmak istemediysen, zorunda değildin
But you could have signed an autograph for Matthew
Ama Matthew için bir imza verebilirdin
That’s my little brother, man. He’s only 6 years old
O benim küçük kardeşim adamım, daha 6 yaşında
We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no
Buz gibi soğukta seni 4 saat bekledik ama sen sadece hayır dedin
That’s pretty shitty man, you’re like his fuckin’ idol
Bu çok b.ktan adamım, sen onun lanet idolü gibisin
He wants to be just like you man, he likes you more than I do
Aynı senin gibi olmak istiyor dostum, seni benim sevdiğimden daha çok seviyor
I ain’t that mad, though I just don’t like bein’ lied to
O kadar kızgın değilim, ama sadece yalan söylenmekten hoşlanmıyorum
Remember when we met in Denver? You said if I write you You would write back
Denver’da görüştüğümüzü hatırlıyor musun?Eğer yazarsam geri yazarım demiştin
See, I’m just like you in a way
Bak, ben de bi bakıma senin gibiyim
I never knew my father neither, he used to always cheat on my mom and beat her
Ben de babamı hiç tanımadım, o annemi hep aldatır ve dövermiş
I can relate to what you’re sayin’ in your songs
Şarkılarında söylediklerinle ilişkilendirebiliyorum
So when I have a shitty day, I drift away and put ’em on
B.ktan bir gün geçirdiğim zaman, sürüklenip kasedini koyuyorum
Cause I don’t really got shit else, so that shit helps when I’m depressed
Çünkü gerçekten başka bi b.kum yok, ve bu keyifsiz olduğumda yardım ediyor
I even got a tattoo with your name across the chest
Göğsümde isminin yazdığı bir dövmem bile var
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
Bazen kendimi bile kesiyorum, ne kadar kanadığını görmek için
It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
Bu adrenalin gibi, acı benim için ani bir saldırı gibi
See, everything you say is real, and I respect you ’cause you tell it
İşte, söylediğin her şey gerçek,sana saygı duyuyorum,çünkü bunları söylüyorsun
My girlfriend’s jealous ’cause I talk about you 24&7
Kızarkadaşım kıskanıyor çünkü 7 gün 24 saat senden bahsediyorum
But she don’t know you like I know you, Slim, no one does
Ama o seni benim tanıdığım gibi tanımıyor, Slim, kimse tanımıyor
She don’t know what it was like for people like us growing up
O bizim gibi insanlar olarak büyümenin nasıl olduğunu bilmiyor
You’ve gotta call me man. I’ll be the biggest fan you’ll ever lose
Beni aramalısın adamım, kaybedeceğin en büyük hayranın olurum
Sincerely yours, Stan. PS: We should be together too
İçten dileklerimle, Stan. Not: Birlikte olmalıyız
Nakarat
Dear Mr. “I’m too good to call or write my fans”
Sevgili Bay “Hayranlarımı aramak ve yazmak için fazla iyiyim”
This’ll be the last package I ever send your ass
Bu k.çına göndereceğim son paket olacak
It’s been six months and still no word, I don’t deserve it
Altı ay oldu ve hala bir kelime yok, bunu haketmiyorum
I know you got my last two letters, I wrote the addresses on ’em perfect
Biliyorum önceki 2 mektubumu da aldın, adresleri muntazaman yazmıştım
So this is my cassette I’m sending you, I hope you hear it
İşte bu benim kasedim, sana yolluyorum, umarım dinlersin
I’m in the car right now. I’m doing 90 on the freeway
Şu anda arabadayım, karayolunda 90 yapıyorum
Hey Slim i drank a 5th a vodca dare me to drive?
Hey Slim, 5 tane votka içtim, sürmeye cesaret edebilir miyim?
You know that song by phil collins “in the air in the night”
Phil Collins’in “in the air in the night” şarkısını biliyor musun
About that guy who could’ve saved that other guy from drowning but didn’t
Diğer adamı boğulmaktan kurtarabilecekken kurtarmayan adam hakkında
And Phil saw it all and at his show he found him
Ve Phil bunu görüp şovunda o adamı bulmuş
Thats kinda how this is you could’ve rescued me from drowning
Bu da biraz onun gibi, beni boğulmaktan kurtarabilirdin
But its too late i’m on a thousand gallons now i’m drowsy
Ama artık çok geç, kafam bin galon şimdi, ve uyumak üzereyim
And all I wanted was a lousy letter or a call
Ve tek istediğim k.çı kırık bi mektup ya da telefondu
I hope you know i ripped all your pictures off the wall
Umarım tüm resimlerini duvardan söktüğümü biliyorsundur
I loved you Slim, we could have been together, think about it
Seni sevmiştim Slim, beraber olabilirdik, düşün bunu
You ruined it now, I hope you can’t sleep and you dream about it
Şimdi bunu berbat ettin, umarım uyuyamaz ve bunu hayal edersin
And when you dream, I hope you can’t sleep and you scream about it
Ve hayal ettiğinde, umarım uyuyamaz ve çığlık atarsın
I hope your conscious eats at you and you can’t breathe without me
Umarım vicdanın seni yer ve bensiz nefes alamazsın
See Slim, {screaming} shut up bitch, I’m trying to talk
Bak Slim, (çığlık) ke sesini o.ospu, konuşmaya çalışıyorum
Hey Slim, that’s my girlfriend screaming in the trunk
Hey Slim, bagajda çığlık atan benim kız arkadaşım
But I didn’t slit her throat, I just tied her up, see I ain’t like you
Ama onun boğazını kesmedim, sadece bağladım, gördün mü, senin gibi değilim
‘Cause if she suffocates, she’ll suffer more, then she’ll die too
Çünkü eğer havasız kalırsa, daha fazla acı çeker, ve sonra o da ölür
Well, gotta go, I’m almost at the bridge now
Peki, gitmeliyim, köprüye nerdeyse vardım
Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?
Oh lanet, unuttum, bu şeyi nasıl gönderebilirim?
Nakarat X2
Dear Stan, I meant to write you sooner, but I’ve just been busy
Sevgili Stan, daha önce yazmak istedim, ama meşguldüm
You said your girlfriend’s pregnant now, how far along is she?
Kızx arkadaşının hamile olduğun söyledin, şu anda kaç aylık?
Look, I’m really flattered you’d call your daughter that
Bak, kızına o ismi vereceğin için gerçekten memnun oldum
And here’s an autograph for your brother: I wrote it on the Starter cap
Ve bu da kardeşin için bir imza, Starter kasketinin üzerine yazdım
I’m sorry I didn’t see you at the show, I must have missed you
Üzgünüm şovda seni görmedim, kaçırmış olmalıyım
Don’t think I did that shit intentionally, just to diss you
Bunu seni aşağılamak için kasten yaptığımı düşünme
But what’s this shit you said about you like to cut your wrists too?
Ama bileklerini kesmeyi sevdiğin saçmalığı da ne?
I say that shit just clownin’ dawg, c’mon, how fucked up is you?
Bence bu soytarılık adamım, kendine gel, ne kadar b.ktan durumdasın?
You got some issues, Stan, I think you need some counselin’
Bazı sorunların var Stan, bence senin biraz tavsiyeye ihtiyacın var
To help your ass from bouncin’ off the walls when you get down some
Moralin bozulduğunda k.çını duvarlardan sıçramaktan kurtarmak için
And what’s this shit about us meant to be together?
Ve bizim birlikte olmamız gerektiği saçmalığı da ne?
That type of shit’ll make me not want us to meet each other
Bu tür saçmalıklar buluşmamızı istemememe neden oluyor
I really think you and your girlfriend need each other
Bence gerçekten senin ve kız arkadaşının birbirinize ihtiyacınız var
Or maybe you just need to treat her better
Veya belki sadece ona daha iyi davranmalısın
I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time
Umarım bu mektubu okuyabilirsin, umarım sana zamanında ulaşır
Before you hurt yourself, I think that you’d be doin’ just fine
Kendine zarar vermeden önce, sanırım kendini iyi hissediyor olacaksın
If you’d relax a little, I’m glad that I inspire you
Eğer biraz sakinleşebilirsen, sana ilham verdiğim için memnunum
But Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan
Ama Stan neden bu kadar kızgınsın?Anlamaya çalış, seni bir hayran olarak istiyorum
I just don’t want you to do some crazy shit
Sadece çılgınca bir şey yapmanı istemiyorum
I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick
Bir kaç hafta önce haberlerde bir b.k gördüm, beni hasta etti
Some dude was drunk and drove his car over a bridge
Bi ahbap sarhoşmuş ve arabasıyla köprüden açağı uçmuş
And had his girlfriend in the trunk and she was pregnant with his kid
Ve kız arkadaşı da bagajdaymış, karnında çocuğuyla birlikte
And in the car they found a tape but it didn’t say who it was to
Ve arabada bi kaset bulmuşlar, ama kime olduğunu söylemedi
Come to think about it…his name was…it was you. Damn
Şimdi aklıma geldi… adı şeydi… o sendin, Lanet

  • 21 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 12.551 kez görüntülendi

Eminem

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.