Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Mart 2023
Beğen 1

No Love (feat.Lil Wayne)

[Lil Wayne]
Throw dirt on me and grow a wildflower
Üstüme pislik at ve yabani bir çiçek yetiştir
But it’s “fuck the world”, get a child out her
Ama bu “s!kerim dünyayı”, ondan bir çocuğun olsun
Yeah, my life a bitch, but you know nothing bout her
Evet, hayatım b!ktan, ama onun hakkında hiç birşey bilmiyorsun
Been to hell and back, I can show you vouchers
Cehenneme gittim ve döndüm, sana makbuzları gösterebilirim
I’m rolling Sweets, I’m smoking sour
Sweetsleri yuvarlıyorum, ekşi içiyorum
Married to the game but she broke her vows
Oyunla evlendim ama o yemini tutmadı
That’s why my bars are full of broken bottles
İşte bu yüzden barlarım kırık şişelerle dolu
And my night stands are full of open Bibles
Ve sabahlamalarım açık incillerle dolu
I think about more than I forget
Unuttuğumdan fazlasını düşünüyorum
But I don’t go around fire expecting not to sweat
Ama terlememeyi umarak ateşin etrafında dolaşmıyorum
And these niggas know I lay them down, make their bed
Ve şu z!nciler onları yatırdığımı, yerlerini hazırladığımı biliyorlar
Bitches try to kick me while I’m down: I’ll break your leg
S!rtükler düştüğümde tekmelemeye çalışıyorlar: bacağını kıracağım
Money out weighing problems on the triple beam
Terazide para problemleri ağırlaştırıyor
I’m sticking to the script, you niggas skipping scenes
Senaryoya bağlı kalıyorum, siz z!nciler sahneleri atlıyorsunuz
Be good or be good at it
İyi ol yada yaptığında iyi ol
Fucking right I’ve got my gun, semi-Cartermatic
Lanet olsun doğru silahım var, yarı-Cartermatic
Yeah, put a dick in their mouth, so I guess it’s “fuck what they say”
Evet, ağzına bir alet al, öyleyse sanırım bu”s!ktir et ne dediklerini”
I’m high as a bitch: up, up and away
Bir s!rtük kadar kafam dumanlı: yukarı, yukarı ve uzağa
Man, I come down in a couple of days
Adamım, birkaç gün içinde yere iniyorum
OK, you want me up in the cage, then I’ll come out in beast mode
Tamam, beni kafeslemek istiyorsunuz, sonra canavar modunda dışarı çıkacağım
I got this world stuck in the safe, combination is the G-code
Dünyayı kasaya kapattım, şifre G-kod
It’s Weezy motherfucker, blood gang and I’m in bleed mode
Weezy lanet olası, kan çetesi ve ben kanayan moddayım
All about my dough but I don’t even check the peephole
Hepsi paramla alakalı, ama kapı deliğinden bakmıyorum bile
So you can keep knocking but won’t knock me down
O yüzden kapımı çalmaya devam edebilirsin ama beni nakavt edemezsin
No love lost, no love found
Kaybolan aşk yok, bulunan aşk da

[Hook – Eminem & Lil Wayne]
It’s a little too late to say that you’re sorry now
Üzgün olduğunu söylemek için biraz geç oldu
You kicked me when I was down
Düştüğümde beni tekmeledin
Fuck what you say, just (don’t hurt me, don’t hurt me no more)
Dediğini boşver, sadece (beni incitme, beni incitme daha fazla)
That’s right bitch: and I don’t need you, don’t want to see you
Doğru s!rtük: ve sana ihtiyacım yok, seni görmek istemiyorum
Bitch you get (no love)
S!rtük sana aşk yok
You show me nothing but hate
Bana nefretten başka bir şey göstermiyorsun
You ran me into the ground
Beni toprağa sürdün
But what comes around goes around
Ama ne ekersen onu biçersin
I don’t need you (don’t hurt me)
Sana ihtiyacım yok (beni incitme)
You (don’t hurt me no more)
Sen (beni incitme daha fazla)
That’s right, and I don’t need you, don’t want to see you
Doğru s!rtük: ve sana ihtiyacım yok, seni görmek istemiyorum
You get (no love)
Sana (aşk yok)
Bitch you get (no love)
S!rtük sana (aşk yok)
And I don’t need you
Ve sana ihtiyacım yok
Get ’em
Yen onları

[Eminem]
I’m alive again
Yine hayattayım
More alive than I have been in my whole entire life
Tüm yaşamım boyunca olduğumdan daha canlıyım
I can see these people’s ears perk up as I begin
Şu insanların kulak kesildiğini görebiliyorum başladığımda
To spaz with the pen, I’m a little bit sicker than most
Kalemimle delirmeye, çoğundan bir parça daha hastayım
Shit’s finna get thick again
B!k yine kalınlaşacak
They say the competition is stiff
Rekabetin çetin olduğunu söylüyorlar
But I get a hard dick from this shit, now stick it in
Ama bu beladan al!tim kalktı, şimdi onu içine saplarım
I ain’t never giving in again
Bir daha asla teslim olmam
Caution to the wind, complete freedom
Rüzgara dikkat et, özgürlüğü tamamla
Look at these rappers, how I treat them
Şu rapperlara bak, onlara nasıl davrandığıma
So why the fuck would I join them when I beat them
Onları yenerken neden onlara katılayım ki?
They call me a freak because
Bana ucube diyorlar çünkü
I like to spit on these pussies fore I eat them
Onları yenmeden önce üzerlerine tükürmeyi seviyorum ödleklerin
Man get these whack cock suckers off stage
Adamım indir şu çatlak ib!eleri sahneden
Where the fuck is Kanye when you need him?
İhtiyacın olduğunda Kanye nerelerdedir?
Snatch the mic from him, bitch I’mma let you finish in a minute
Ondan mikrofonu al, s!rtük bir dakika içinde bitirmene izin vereceğim
Yeah the rap is tight
Evet rap sıkıdır
But I’m ’bout to spit the greatest verse of all time
Ama tüm zamanların en iyi nakaratını söylemek üzereyim
So you might want to go back to the lab tonight and um
O yüzden bu gece laboratuvara dönmek isteyebilirsin ve
Scribble out them rhymes you were going to spit
Söyleyeceğin kafiyeleri karalayabilirsin
And start over from scratch and write new ones
Ve karalamandan başla ve yeni bir tane yaz
But I’m afraid that it ain’t gonna make no difference
Ama korkarım bu fark yaratmayacak
When I rip this stage and tear it in half tonight
Ben bu sahneye çıkıp onu ikiye ayırdığımda bu gece
It’s an adrenaline rush to feel the bass thump
Bassın yumruğunu hissetmek bir adrenalin hücumudur
In the place all the way to the parking lot, fellow
Otoparka kadar tüm mekanda, dostum
Set fire to the mic and ignite the crowd
Micrafonu ateşe ver ve kalabalığı tutuştur
You can see the sparks from hot metal
Sıcak metalden çıkan kıvılcımları görebilirsin
Cold-hearted from the day I Bogarted the game
Oyuna girdiğimden beri duygusuzum
I so started to rock fellow
Böylece milleti sallamaya başladım
When I’m not even in my harshest
En zalim halimde olmadığımda bile
You can still get roasted because Marsh is not mellow
Hala kızarabilirsin çünkü Marsh tatlı değil
Til I’m toppling from the top I’m not going to stop
Zirveden düşene kadar durmayacağım
I’m standing on my Monopoly board
Monopoli tahtamın üzerinde dikiliyorum
That means I’m on top of my game and it don’t stop
Bu da şu anlama geliyor oyunun kralı benim ve bu durmayacak
Til my hip don’t hop anymore
Kalçam artık oynamaz olana kadar
When you so good that you can’t say it
İyiyken bunu söyleyemezsin
Because it ain’t even cool for you to sound cocky anymore
Çünkü artık böyle ukalalık etmek bile senin için havalı değil
People just get sick cause you spit
İnsanlar hasta oluyor çünkü sen rap yapıyorsun
These fools can’t drool or dribble a drop anymore
Bu aptallar bile tek damla salya akıtamıyorlar artık
And you can never break my stride
Ve uzun adımlarımı asla durduramazsın
You never slow the momentum at any moment I’m about to blow
Patlamak üzere olduğum zamanın birinde hızı yavaşlatamazsın
You’ll never take my pride
Gururumu asla kıramayacaksın
Killing the flow, slow venom and the opponent
Akışı öldürüp, yavaş zehir ve rakip
Is getting no mercy, mark my words
Merhamet almıyor, sözlerimi işaretle
Ain’t letting up, relentless
Vaz geçmiyorum, merhametsiz
I smell blood, I don’t give a fuck: keep giving them hell
Kan kokusu alıyorum, umurumda değil, onlara cehennemi vermeye devam ediyorum
Where was you when I fell and needed help up?
Neredeydin düştüğümde ve kalkmak için yardıma ihtiyacım olduğunda?
You get no love
Sana aşk yok

[Hook – Eminem & Lil Wayne]
[Hook – Eminem & Lil Wayne]
It’s a little too late to say that you’re sorry now
Üzgün olduğunu söylemek için biraz geç oldu
You kicked me when I was down
Düştüğümde beni teklemeledin
Fuck what you say, just (don’t hurt me, don’t hurt me no more)
Dediğini boşver, sadece (beni incitme, beni incitme daha fazla)
That’s right bitch: and I don’t need you, don’t want to see you
Doğru s!rtük: ve sana ihtiyacım yok, seni görmek istemiyorum
Bitch you get (no love)
S!rtük sana aşk yok
You show me nothing but hate
Bana nefretten başka bir şey göstermiyorsun
You ran me into the ground
Beni toprağa sürdün
But what comes around goes around
Ama ne ekersen onu biçersin
I don’t need you (don’t hurt me)
Sana ihtiyacım yok (beni incitme)
You (don’t hurt me no more)
Sen (beni incitme daha fazla)
That’s right, and I don’t need you, don’t want to see you
Doğru s!rtük: ve sana ihtiyacım yok, seni görmek istemiyorum
You get (no love)
Sana (aşk yok)
Bitch you get (no love)
S!rtük sana (aşk yok)
And I don’t need you
Ve sana ihtiyacım yok
Get ’em
Yen onları

Çeviren : Hülya Önkan

  • 21 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 6.490 kez görüntülendi

Eminem

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.