Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Ağustos 2019
Beğen 1

Soar

Soar
Yükseklerde Süzülerek Uç

When they push, when they pull,
Onlar ittiğinde, onlar çektiğinde
Tell me, can you hold on?
Söyle bana, bekleyebilir misin?
When they say you should change,
Onlar değişmen gerektiğini söylediğinde,
Can you lift your head high
Başını dik tutabilir misin
And stay strong?
Ve güçlü kalabilir misin?
Will you give up, give in,
Vaz mı geçeceksin, teslim mi olacaksın,
When your heart’s crying out
Kalbin yalvarırken
“That is wrong”?
“Bu yanlış”?
Will you love you for you
Seni sen için sevecek misin
At the end of it all?
Herşeyin sonunda?

Now, in life, there’s gonna be times
Şimdi, yaşamda, öyle zamanlar olacak
When you’re feeling low
Kendini kötü hissettiğin
And in your mind, insecurities
Ve zihninde, güvensizlikleri
Seem to take control
Kontrolu alır gibi gözüken
We start to look outside ourselves
Kendimizden dışarı bakmaya başlıyoruz
For acceptance and approval
Kabul edilme ve onaylanma için
We keep forgettin’ that
Şunu unutup duruyoruz
The one thing we should know is..
Bilmemiz gereken şey ise…

Chorus:
Don’t be scared to fly alone,
Yalnız uçmaktan korkma,
Find a path that is your own
Kendi yolunu bul
Love will open every door
Sevgi her kapıyı açacaktır
It’s in your hands,
Bu senin ellerinde,
The world is yours,
Dünya senin,
Don’t hold back and always know,
Çekinme ve daima bil ki,
All the answers, you will unfold
Tüm cevapları, ortaya çıkaracaksın
What are you waiting for?
Neyi bekliyorsun?
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç

The boy who wonders,
Merak eden çocuk,
Is he good enough for them
Onlar için yeterince iyi mi
Keeps tryin’ to please them all
Onların hepsini memnun etmeye çalışıyor
But he just never seems to fit in
Ama asla uyum sağlamış gözükmüyor
Then there’s the girl who thinks
Sonra bir kız var düşünen
She’ll never ever be good enough for him
Onun için asla hiç yeterince iyi olmayacağını
She’s tryin’ to change
Kız değişmeye çalışıyor
And that’s a game she’ll never win, oh, oh
Ve bu kızın asla kazanmayacağı bir oyun, oh, oh

In life there’s gonna be times
Yaşamda, öyle zamanlar olacak
When you’re feeling low
Kendini kötü hissettiğin
And in your mind, insecurities
Ve zihninde, güvensizlikleri
Seem to take control
Kontrolu alır gibi gözüken
We start to look outside ourselves
Kendimizden dışarı bakmaya başlıyoruz
For acceptance and approval
Kabul edilme ve onaylanma için
We keep forgettin’ that
Şunu unutup duruyoruz
We should know is
Bilmemiz gereken

Don’t be scared to fly alone,
Yalnız uçmaktan korkma,
Find a path that is your own
Kendi yolunu bul
Love will open every door
Sevgi her kapıyı açacaktır
It’s in your hands,
Bu senin ellerinde,
The world is yours,
Dünya senin,
Don’t hold back and always know,
Çekinme ve daima bil ki,
All the answers, you will unfold
Tüm cevapları, ortaya çıkaracaksın
What are you waiting for?
Neyi bekliyorsun?
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç

Ooh, yeah, ooh
Ooh, evet, ooh
La da da da, ooh

In the mirror is where she comes
Aynada bu onun geldiği yer
Face to face with her fears
Yüz yüze korkularıyla
Her own reflection
Kendi yansımasıyla
Now foreign to her after all these years
Şimdi ona yabancı olan bunca yıldan sonra
All of her life she has tried
Tüm yaşamı boyunca çabaladı
To be something besides herself
Kendinden başka bir şey olmaya
Now time has passed
Şimdi zaman geçti
And she’s ended up
Ve o sadede geldi
Someone else with regret
Pişman olan bir başkası olarak

What is it in us that makes us
İçimizdeki nedir bizi biz yapan
Feel the need to keep pretending
Sürekli rol yapmaya gerek duyduran
Gotta let ourselves be
Kendimiz olmalıyız

Repeat Chorus 2x
Tekrar koro 2x

Don’t wait, no, no
Bekleme, hayır, hayır
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç
Find your own, oh, yeah
Kendini bul, oh evet
Don’t hold back and always know
Çekinme ve daima bil ki
You’ll find your way home, oh, whoa
Eve giden yolu bulacaksın
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç
Don’t wait no more
Daha fazla bekleme
Oh oh, oh, oh, oh, yeah, yeah
You better soar
En iyisi süzelerek uç
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç
Don’t wait no more,
Daha fazla bekleme
Spread your wings and soar
Kanatlarını aç ve yükseklerde süzülerek uç
You can soar
Süzülerek uçabilirsin yükseklerde

So what you waitin’ for?
Öyleyse beklediğin nedir?
Go ahead (woo)
Devam et
Don’t wait, don’t wait
Bekleme, bekleme
Soar, yeah
Süzülerek yükseklerde uç
Oh, yeah
Oh, evet

-İstek Çeviri-

Çeviren : Hülya Önkan

  • 12 Ocak 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 1.053 kez görüntülendi

Christina Aguilera

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.