Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Şubat 2023
Beğen 1

Like Smoke

I never wanted you to be my man
Hiç bir zaman senin benim erkeğim olmanı istemedim
I just need your company
Sadece senin arkadaşlığına ihtiyacım vardı
Don’t want to get dependent on
Bağımlı olmak istemiyorum
Your time then lose the way you love me
senin zamanına ve sonra ve sonra bana olan sevgini kaybetmek
Like smoke, I hung around in the unbalanced
Bir duman gibi, dengesizliğin etrafında asılı kaldım
Woah, ohhhh!

It’s not a movie, this is not a script or proofread
Bu bir film değil, bir senaryo veya bir prova değil
I’ll spit some untruths to dumb fools and groupies
Dilsiz aptallara ve gruplara söylenen yalanlara tüküreyim
Fun to punctuate, pronunciate the funds I make
Eğlence bitti, kazandığım paralardan bahset
? put in your face
? yüzüne koy
Oh my mistake, you’re not a floosy? Then excuse me
h, benim hatam, sen bir o… değilsin? Affedersin
Before I talk, my style introduced me
Konuşmadan önce, stilim benim tanıtır
Get your name and phone number like 1-2-3
İsmimi ve telefonumu al 1-2-3 gibi
Y’all know the story, y’all know the commentary
Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz, hepiniz açıklamasını biliyorsunuz
I kick the narrative, this is legendary
Öyküyü boşver, bu efsane
The good Samaritan, hood thespian
İyi Samiriyeli, başlıklı tiyatrocu
Like a polygamist, with a twist
Çok eşlilik gibi, bir çevirmeyle
Will I marry again? Maybe, I guess
Tekrar evlenecek miyim? Belki, sanırım
I hold a lady’s interest, I just met
Az evel tanıştığım Bayanın ilgisini çektim,
The love scholar, she the teacher’s pet
Aşk bilgini, evcil hayvan terbiyecisi
Every other eve we meet and make each other sweat
Tanıştığımız tüm Havvalarla birbirimizi terlettik
I feel triumphant, no strings
Kazanmış hissediyorum, koşulsuz
Just a fling to have fun with
Eğlenmek için sadece bir atış
I be out in London, Camden
Lndra dışında olacağım, Camden
Huntin’ for the answers, why did God take away the homie?
Cevapları aramak için, Neden Tanrı beni kankalarımdan ayırdı?
I can’t stand it
Buna tahammül edemiyorum
I’m a firm believer that we all meet up in eternity
Sonsuzlukta buluşacağımıza inancım güçlü
Just hope the big man show me some courtesy
Sadece büyük adamın bana biraz nezaket göstermesini umuyorum
Why? ‘Cause I’m deemed a heart breaker
Neden? Çünkü ben bir kalp kıranı kabul ettim
Like smoke, girls lean ‘round a player
Bir duman gibi, kızlar oyuncunun çevresinde dolanıyorlar
Yeaha

I never wanted you to be my man
Hiç bir zaman senin benim erkeğim olmanı istemedim
I just need your company
Sadece senin arkadaşlığına ihtiyacım vardı
Don’t want to get dependent on
Bağımlı olmak istemiyorum
Your time then lose the way you love me
senin zamanına ve sonra ve sonra bana olan sevgini kaybetmek
Like smoke, I hung around in the unbalanced
Bir duman gibi, dengesizliğin etrafında asılı kaldım
Woah, ohhhh!

Yo, this recession is a test
Bu gerileme bir sınav
It’s affecting my complexion
Benim gidişatımı etkiliyor
Misdirection my affection
Sevgimi yanlış yönlendiriyor
My concerns are bill collections
Endişelerim dönem sınavları
The facts is the taxes, they after me
Gerçekler arkamdan gelen vergiler
Chapter three, my property
Ünite üç, varlığım
My handlers, they dealt with me improperly
Menajerlerim, yanlışlarımla uğraştı
I say some things I should probably keep privately
Kendime saklamam gereken bazı şeyleri söyledim
Evaluate the world bank trusts like I’m IEG
Dünya bankasının güvenini değerlendirdim sanki ben IEG gibi
Those fly suites and my boojwazi
Uçan süitler ve boojwazim
Tall freak, she wouldn’t protest with me at Wall Street
Konuş ucube, Wall Streette benimle protesto etmeyecek
She says, no you’re so deep
Diyor ki, sen çok derinsin
I said, no let’s go through it
Ben de hadi bunu yapalım dedim
Historically so ruthless feds came for Joe Louis
Tarihsel acımasız ajanlar Joe Louis için geldiler
She said, my man you need to laugh sometimes
Adamım ara sıra gülmen lazım dedi
Classify me as a whore, I tell her have some wine
Beni bir fa… olarak değerlendir, ona şarap almasını söyledim
You colder than penguin poo, ?
Sen penguenden daha soğuksun
She’s thinkin’ that’s just so silly to say
Söylemenin çok aptalca olduğunu düşünüyor
But if you really think about it hussy
Ama eğer gerçekten onu düşünüyorsan
See a penguin, he drags his shit on the ground all day
Bir pengueni anla, b.kunu tüm gün boyunca yerde sürükler
And there’s a dragon ?
Ve işte ejderha
I’m through with you after I crush, so is that humorous enough?
Sıkıştıktan sonra seni düşündüm, yeterince komik değil mi?
The smoke I puff
Üflediğim duman
Tell the car to go to Aura, Funky Buddah, Whisky Mist on Mayfair
Arabaya Aura, Funky Buddah, Whisky Mist Mayfair gitmesini söyle
I hope I meet Monie Love so she can show me love
Umarım Monie ile karşılaşırım, o zaman bana aşkı gösterebilir
NYC to UK I might stay there
New Yorktan İngiltereye orada kalabilirim
Everybody in the club tonight say, “Yeah”
Bu klüpteki herkes evet diyor
You know how me and Amy are, straight players
Benim ve Amy’nin nasıl olduğunu bilirsin, dürüst oyuncularız

  • 23 Aralık 2014 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 4.683 kez görüntülendi

Amy Winehouse

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.